Gwaith Celf Treftadaeth Disylw

Jade Owen
gan Jade Owen

Mae pobl ifanc prosiect Treftadaeth Ddisylw wedi bod yn brysur yn yr wythnosau diwethaf yn creu gwaith celf sydd wedi ei ysbrydoli gan chwareli llechi Dyffryn Nantlle. Mae’r gwaith celf yn cynnwys 27 darn lliain wedi’i liwio yn las, llwyd neu biws er mwyn cynrychioli lliwiau llechi. Mae pob darn yn cynnwys enw chwarel a oedd yn arfer gweithio yn Ddyffryn Nantlle. Yn ystod y gwaith hwn wnaeth pobl ifanc y prosiect dod ar draws enwau chwareli nid oeddynt yn gyfarwydd â yn gynt a dysgwyd ffeithiau newydd. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn y gymuned unwaith mae’n bosib.

     

Chwareli Dyffryn Nantlle

Pen yr Orsedd

Cors y Bryniau/Alexandria

Ty Mawr

Gloddfa Glai/Coedmadog

Gloddfa Coed/ Hafodlas

Nantlle Vale

Gallt y Fedw

Bryn Fferam

Blaen y Cae

Moel Tryfan

Dorothea

Braich

Hen Braichrhydd

Ty’n Weirglodd

Pretoria

Cilgwyn

Cornwall

Fron

Talysarn

Singrig

Fronheulog

Fronheulog Newydd

Talmignedd

Pen y Bryn

Tyddyn Agnes

Llwyn y Coed

Gwernor

Foel

Dweud eich dweud