Fideo tîm rheoli-Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain

Cae y Fêl yn edrych yn arbennig o dda ar gyfer y tymor cystadleuol newydd, diolch yn fawr iawn i Simon, Ken, Neil, Dan A Chris Parry am eu gwaith. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr am y tymor newydd gyda ambell i seren wedi ymrwymo i chwarae i’r tîm cyntaf eto eleni. Sion Williams, Mathew Davies, Ashley a Gethin a mwy wedi ymrwymo i aros am y tymor newydd heddiw! Newyddion i ddod yn y dyfodol agos 💙⚽️#cmonyfêl

Dweud eich dweud