Fideo Cyfnod Clo Ysgol Nebo

Mae disgyblion Ysgol Nebo wedi bod yn cadw’n brysur iawn yn ystod y cyfnod clo. 

Carys Bowen
gan Carys Bowen

Fideo Cyfnod Clo yr ysgol. Our Lockdown video. 🌈

Posted by Ysgol Nebo on Tuesday, 16 June 2020

Mae disgyblion Ysgol Nebo wedi bod yn cadw’n brysur iawn yn ystod y cyfnod clo.  Diolch i’r staff arbennig am gadw mewn cysylltiad dyddiol gyda’r plant ac am y gwaith cartref diddorol.  Mae’r cyfnod yma wedi bod yn anodd iawn i bawb ond mae’r fideo yma gan ddisgyblion a staff Ysgol Nebo yn codi calon.  Diolch i Bryn Fon am ei berfformiad hyfryd ac i bawb gyfrannodd at y fideo.  Daw eto haul ar fryn!

Dweud eich dweud