Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

🌸 Ffrindiau Dementia 🌸

Mae CFfI Dyffryn Nantlle nawr yn ffrindiau dementia

Gwen Thomas
gan Gwen Thomas

Cafodd y Clwb noson ddiddorol iawn yng nghwmni Mirain Llwyd yn dysgu am y cyflwr Dementia 🌸 Mae gan yr aelodau bellach fathodyn Ffrindiau Dementia sydd yn dangos eu bod yn ymwybodol o rai o’r heriau dydd i ddydd sydd yn wynebu pobl sydd yn byw gyda Dementia 🌸 Roedd yr aelodau yn awyddus i rannu yr hyn y gwnaethon nhw ei ddysgu gyda chi! Felly, dyma ychydig o ffeithiau am Dementia…..

[/video

Rho dy farn