Enillydd cystadleuaeth llun cae Nantlle Vale…..

Begw Elain
gan Begw Elain

ENILLYDD cystadleuaeth llun cae Nantlle Vale yw’r llun hyfryd isod gan Ryan Foulkes

Llongyfarchiadau, Calendr Nantlle Vale, keyring a dwy mynediad am ddim i ti i cae pan mae’r gemau yn ail ddechrau (mae meistr y Turnstille yn ymwybodol 😁) 💙

Yn ail mae llun hyfryd Tanya Hope Owen o gae Nantlle Vale gyda yr enfys yn gloywi y Fêl, diolch am y llun arbennig yma, arwydd o obaith i ni gyd 💙

Tra mae’r byd yn mynd yn wallgo,
Lliwiau’r enfys sy’n gloywi y fêl,
Yn arwydd o adfywio a obeithio
Ners cawn eto chware ‘fo pêl 💙⚽️

Begw Elain

Swyddog y Wasg Nantlle Vale