Cystadleuaeth CPD Nantlle Vale

CYSTADLEUAETH

Danfonwch eich lluniau gorau o gae CPD NANTLLE VALE atom, mae tudalen Facebook ‘Y Clwb Pêl Droed’ yn rhedeg ‘Cwpan y byd caeau pêl droed mwyaf prydferth (picturesque) a mi yde ni yn credu fod ein cae ni yn sicr yn haeddu cydnabyddiaeth gyda’r golygfeydd yn wledd i unrhyw ymwelwr i’n cae bach ni, (yn ogystal â safon y cae ei hun ) 💙

Oes gennych chi lyniau? Anfonwch eich llun atom ar ein cyfrynga cymdeithasol Facebook,Twitter,Instagram.Bydd enillydd yn cael mynediad i ddwy gêm AM DDIM a derbyn calendr CPD NANTLLE VALE

Pob lwc!

Begw Elain

Swyddog y Wasg Nantlle Vale