CYSTADLEUAETH – Helfa Drysor CPD Nantlle Vale

 

Er mwyn eich diddori tra yr ydych yn mynd am eich ymarfer corff dyddiol, rydym wedi creu helfa drysor. Ceisiwch ateb y cwestiynnau isod a’u postio ar ein facebook, byddwn yn dewis ennillydd ar y 10fed o Fai, MWYNHEWCH 💙💙💙

Ennillydd yn cael calendr Nantlle Vale a ‘keyring’ CPD Nantlle Vale 💙💙

Mân Cychwyn – Cae CPD NANTLLE VALE

1.Tynnwch Selffi gyda’r arwydd helfa drysor a’i bostio ar facebook y Clwb

2.Pa fynydd sy’n gwynebu cae CPD NANTLLE VALE ? ( Tŷ glas yw hwn yn steddfod Ysgol Dyffryn Nantlle)
3.Pa anifail sydd gyferbyn a’r cae?

Cerddwch i fyny am glwb gyn-filwyr Penygroes

4.Pwy sy’n byw yn rhif 3?
5 .Sawl draig sy’ rhif 2?
6.Car pwy ?
Cerddwch mlaen am Talysarn
7 .Sawl 8 ?
8. Sawl cylch welwch ar arwydd Plas Silyn?
9.Sawl tedi sy’n Turnpike?
10.Sawl chwarter sydd ar arwydd glas?
11.Caffi pwy sydd mewn lle hyfryd?
12.Pwy sydd yn byw mewn tŷ gyda drws coch?
13. Faint o gloch ddaw y postman ar Dydd Sadwrn?
14. Ym mha dy mae’r arian?
15 . Lle mae’r haul yn gwenu?
16.BS497 ________?

Trowch i’r dde i’r neuadd
17.Lle ma Elna yn byw?
18.Pwy aiff a fi i Bangor?
Croeswch y ffordd heibio Stof a Ffliw

19.Sawl llygoden sydd yn y ffenest?
20. Pryd ganwyd Roberts Willliam Parry?
Trowch i fyny am ffordd yr eglwys
21.Sawl enfys sydd yn tŷ 5?
22.Pa liw carreg sydd wrth ymyl padarn?
Trowch i’r heibio pen y rhiw
23.Faint o gloch mae’r maes parcio ar agor?
Cerddwch syth yn eich blaen
24.Pa dim pêl droed mae Cartrefle yn cefnogi?
25.Sawl gwenyn sy’n rhif 10?
Cerddwch lawr yr allt,trowch i’r dde nôl am Benygroes

26. Pa offeryn sydd yn uned 8,9,10?
27.Sawl melin wynt sydd yn Delfryn?
28.1897 adeiladwyd be?
( 2 cwestiwn bonws does dim rhaid cynnwys rhain)
Pwy cyfansoddodd Anthem y clwb Tarw Nefyn?
Beth yw Llantnte Lave ?

Postiwch eich atebion ar ein gwefan facebook ynghyd a’ch selffi, byddwn yn dewis enillydd ar y 10fed o Fai 💙💙💙

Diolch yn fawr

Begw Elain

Swyddog y wasg Nantlle Vale