Tîm cyntaf nôl yn hyfforddi-CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain

?⚪️Tîm cyntaf nôl yn hyfforddi?⚪️

Clwb yn falch o ddweud ein bod wedi cynnal ein sesiynnau hyfforddi cyntaf a hynny yn llwyddiannus iawn drwy ddilyn rheolau Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Braf iawn oedd gweld aelodau newydd yn setlo’n dda  gyda ni,yn sicr mae ein tîm cyntaf yn gryf ac yn paratoi ar gyfer y gemau cyn-dymor!

Diolch yn fawr iawn i ysgrifenyddes y clwb-Kim Warrington-Davies am lwyddo i baratoi yr holl waith tu ôl i’r llenni,anhygoel!! Yn ogystal i’r tîm rheoli am arwain y sesiwn ac i’r aelodau pwyllgor eraill fuodd yn helpu wythnos yma.Rydym yn ddiolchgar iawn am eich cymorth,neis iawn gallu gweld ein ail deulu unwaith eto?⚽

The Club is delighted to announce that our first training session was held last night and it proved to be very successful, the Club followed the Football Association of Wales’s Safety Guidelines.

It was a great pleasure to see the new squad members settling in, it was fantastic to see a strong first team squad preparing for the pre- season ahead.

Thank you ever so much to the Club Secretary Kim Warrington- Davies who prepared for hours to get the adequate process’s and protocols/equipment in place to enable the training to go ahead.Also a big thanks to the Managers and Coaches for leading the sessions and to the committee members for their assistance. It was great to see our second football family again

#cmonyfêl