Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Cyngerdd Mawr Y Pasg

Cyhoeddi gig yn Groeslon.

Phil Williams
gan Phil Williams

Da ni’n falch iawn o gael cyhoeddi ‘Cyngerdd Mawr y Pasg’, yn Neuadd y pentref, Groeslon.

Mai’n gaddo i fod yn noson anhygoel, wrth i Gwilym Bowen Rhys, Bwncath, Hogia’r Bonc a Phil Gas a’r Band berfformio.

Bydd y noson yn mynd yn ei blaen ar Nos Wener, Ebrill 17 am 7 o’r gloch, a bydd unrhyw elw yn mynd at y Neuadd a Cronfa Diffib y pentref.

Mae’r tocynnau yn costio £12, ac ar werth wan o garij Dolydd a Deli’r Banc, Penygroes. Dyma flas i chi o beth i’w ddisgwyl o’r noson!

Rho dy farn