Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Cyfarfod Gyrrwyr Gwirfoddol Cynllun Trafnidiaeth

greta
gan greta

Mae cynllun newydd yn dechrau yn Nyffryn Nantlle ac rydym angen eich help chi.

Oes gennych chi gar a thrwydded gyrru? Ydych chi’n awyddus i helpu eraill? Hoffech chi roi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned?

Rydym yn chwilio am unigolion i wirfoddoli eu hamser i dywys pobl hyn (sydd ddim yn gallu tywys eu hunain) i apwyntiadau meddygol, teithiau siopa, ymweliadau cymdeithasol, ayyb. Bydd y cynllun yn talu am hyfforddiant, DBS a chostau teithio i’r gwirfoddolwyr.

Bydd eich cyfraniad yn werthfawr dros ben i’r unigolion sydd eich hangen fwyaf.

Os oes gennych ddiddordeb, dewch draw i’r Orsaf ym Mhenygroes i gael sgwrs anffurfiol i ddysgu mwy am y cynllun neu i gofrestru fel gwirfoddolwr.

Am fwy o wybodaeth neu am sgwrs am y cynllun, cysylltwch â Greta ar: greta@yrorsaf.cymru neu 07410 982467

Rho dy farn