Capten newydd y clwb! – CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain
E7334545-D6CA-493C-9248-2319CCCBAF1B

🥳Capten newydd y clwb!🥳

Rydym fel clwb yn falch iawn o allu cyhoeddi Mathew Lee Davies sy’n cymryd yr awenau tymor nesa fel capten y tîm cyntaf.Mae Mathew yn aelod poblogaidd o’r tîm cyntaf ac wedi bod yn rhan o’r clwb ers sawl blwyddyn.Llawn haeddu’r swydd!

Pob lwc i chdi am y tymor Mathew! 

Mwynha’ bob eiliad!

Cmon y fêl🔵⚽️