Cacen Gaws gyda Mwyar Duon

Dilynwch y fideo er mwyn creu’r gacen gaws blasus yma!

Meinir Fôn Hughes
gan Meinir Fôn Hughes

Cynhwysion:

250g bisgedi Oreo

60g menyn wedi toddi

200g mwyar duon (ffres neu wedi rhewi)

50g siwgr man (caster)

300g caws hufen

60g siwgr eisin

170g hufen dwbl

1 llwy de o fanila

60g mwyar duon ffres (wedi eu hanneru)