Diolch y Plant

gan angharad tomos

Plant Ysgol Sul Soar a Chapel y Groes yn y Gwasanaeth
Diolchgarwch ar fore Sul, Hydref 13. Diolch i Sara ac Elysteg am eu dysgu.