🏀⚽️ CHWARAEON Y SIR ⚽️🏀

Llwyddiant i’r clwb yn gemau’r Sir

Gwen Thomas
gan Gwen Thomas

Bu timau pêl-droed, pêl-rwyd a rownderi’r Clwb yn cystadlu yn niwrnod chwaraeon y Sir Ddydd Sul a bu ambell i lwyddiant…..

⚽️ 2il = Pêl-droed iau
🏏 3ydd = Rownderi
🏀 4ydd = Pêl-rwyd

Diolch i Efa, Nel a Lowri o Glwb Dyffryn Madog am ymuno â’n tîm pêl-rwyd a llongyfarchiadau mawr i bawb 👏🏼✨